Comité Kostelijk

’Comité (Buurtkamer) Kostelijk’ is de kerngroep van Buurtkamer Kostelijk en functioneert als een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en bezoekers. Zij bestaat momenteel uit 7 leden, Anny, Susanne, René, Gudrun, Ruth, Apolonia en Betty en begeleider Jeroen. De groep komt wekelijks bij elkaar en bespreekt allerlei zaken die de Buurtkamer betreffen. In deze tijd van Corona is het niet altijd om elkaar om elkaar allemaal tegelijk te zien. Daarom hebben we vaak vergaderingen waarin de ene helft van de groep fysiek aanwezig is en de andere via ZOOM aan de vergadering deelneemt.

In samenwerking met het Begeleidend Team brengt zij in kaart wat er goed gaat in de Buurtkamer en wat er verbeterd kan worden, zowel qua samenwerking, qua sfeer als qua inrichting. Zij zorgt ervoor dat nieuwe activiteiten een weg kunnen vinden en zij kijkt hoe bestaande activiteiten verbeterd kunnen worden. Tevens organiseert zij zelf happenings of bijeenkomsten van bezoekers en vrijwilligers. Daarnaast kan de commissie ook bemiddelen in geschillen, bijvoorbeeld tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en begeleidend personeel.

Iedereen kan op verzoek de vergadering (of een deel daarvan) bijwonen en leden aanspreken als zij iets willen vragen, melden of organiseren. Hoe meer iedereen bij Comité Kostelijk betrokken is, hoe meer zij voor elkaar kan krijgen.

 

Ga naar Facebook

Buurtkamer Kostelijk handhaaft voorlopig de anderhalve meter ivm het beschermen van bezoekers die (nog) niet ingeënt zijn.

Actuele openingstijden:

Ma t/m vrij: 11 tot 16 uur

Zondag: 12 tot 16 uur!
 
Voor meer info, bel: 088 4454160

Op maandag een warme maaltijd!

Maaltijd met toetje ( €5,00), geserveerd om 14 uur!

Kom alleen of met anderen (max 5 personen)

088 -4454160 of bel even aan!

 

 

 

 

Binnenkort: nieuwe tentoonstelling in Kostelijk

Heb je iets gemaakt dat je wil exposeren dan ben je van harte welkom. Het kan gaan om schilderijen, tekeningen, aquarellen of foto’s. Ook een goed gedicht met “de herfst” als thema is welkom.

De tentoonstelling wordt eind November geopend.

Voor informatie:

Paul Bayens, 06-2438 0218 paulbayens1963@gmail.com

 

 

DIGITALE HULP NODIG?

Pino is elke donderdagmiddag aanwezig om te helpen. Maak van tevoren een afspraak!