Comité Kostelijk

’Comité (Buurtkamer) Kostelijk’ is de kerngroep van Buurtkamer Kostelijk en functioneert als een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en bezoekers. Zij bestaat momenteel uit 6 leden, Paul, René, Gudrun, Ruth, Apolonia en Betty en ondersteuner Jeroen. De groep komt wekelijks bij elkaar en bespreekt allerlei zaken die de Buurtkamer betreffen.

In samenwerking met het Begeleidend Team brengt zij in kaart wat er goed gaat in de Buurtkamer en wat er verbeterd kan worden, zowel qua samenwerking, sfeer, en  inrichting. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat nieuwe activiteiten een weg kunnen vinden en zij kijken hoe bestaande activiteiten verbeterd kunnen worden. Tevens heeft het Comité de mogelijkheid zelf happenings of bijeenkomsten te organiseren van bezoekers en vrijwilligers. Daarnaast kan het Comité ook bemiddelen in geschillen, bijvoorbeeld tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en begeleidend personeel.

Iedereen kan op verzoek de vergadering (of een deel daarvan) bijwonen en leden aanspreken als zij iets willen vragen, melden of organiseren. Hoe meer iedereen bij Comité Kostelijk betrokken is, hoe meer zij voor elkaar kan krijgen.

 

Ga naar Facebook

 

FEEEST op vrijdag 10 juni in Buurtkamer Kostelijk, van 15.00 tot 19.00  met o.a. feestelijke optocht met ACCU en de leden van Theater Kostelijk.

 

 

Actuele openingstijden:

Ma t/m vrij: 11 tot 16 uur

Zondag: 12 tot 16 uur!
 
Voor meer info, bel: 088 4454160

Elke donderdagmiddag, schilder- en tekenles bij Sue!

tentoonstelling in Buurtkamer Kostelijk

Heb je iets gemaakt dat je wil exposeren dan ben je van harte welkom. Het kan gaan om schilderijen, tekeningen, aquarellen of foto’s.

Voor informatie:

Paul Bayens, 06-2438 0218 paulbayens1963@gmail.com

 

 

DIGITALE HULP NODIG?

Pino is elke donderdagmiddag aanwezig om te helpen. Maak van tevoren een afspraak!