Comité Kostelijk

’Comité (Buurtkamer) Kostelijk’ is de kerngroep van Buurtkamer Kostelijk en functioneert als een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en bezoekers. Zij bestaat momenteel uit 9 leden, Anny, Susanne, René, Gudrun, Ruth, Mijo, Apolonia, Paul en Betty en begeleider Jeroen. De groep komt wekelijks bij elkaar en bespreekt allerlei zaken die de Buurtkamer betreffen. In deze tijd van Corona is het niet altijd om elkaar om elkaar allemaal tegelijk te zien. Daarom hebben we vaak vergaderingen waarin de ene helft van de groep fysiek aanwezig is en de andere via ZOOM aan de vergadering deelneemt.  

In samenwerking met het Begeleidend Team brengt zij in kaart wat er goed gaat in de Buurtkamer en wat er verbeterd kan worden, zowel qua samenwerking, qua sfeer als qua inrichting. Zij zorgt ervoor dat nieuwe activiteiten een weg kunnen vinden en zij kijkt hoe bestaande activiteiten verbeterd kunnen worden. Tevens organiseert zij zelf happenings of bijeenkomsten van bezoekers en vrijwilligers. Daarnaast kan de commissie ook bemiddelen in geschillen, bijvoorbeeld tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en begeleidend personeel.

Iedereen kan op verzoek de vergadering (of een deel daarvan) bijwonen en leden aanspreken als zij iets willen vragen, melden of organiseren. Hoe meer iedereen bij Comité Kostelijk betrokken is, hoe meer zij voor elkaar kan krijgen.

 

Ga naar Facebook

Buurtkamer Kostelijk is gedeeltelijk open,in het kader van dagbesteding, voor een beperkte groep van vaste deelnemers.

Actuele openingstijden:

Ma t/m vrijdag: 11 tot 16 uur

Zondag: 12 tot 16 uur
 
Voor meer info, bel: 088 445424162

We hangen de vlag voor je uit!

Op maandag kun je een warme maaltijd komen eten. Hiervoor geef je je dan van te voren op!
De maaltijd met toetje ( €5,00), wordt geserveerd om 14 uur!

Kom samen met anderen!

(max 3 personen)

Om je op te geven: 088 -4454162 , of bel  even aan!

Tot gauw!

 

 

DIGITALE HULP NODIG?

Pino is elke donderdagmiddag aanwezig om te helpen. Maak van tevoren een afspraak!

 

 

NU: Groepstentoonstelling in Kostelijk

Een nieuwe tentoonstelling met tekeningen van bezoekers en vrijwilligers van Buurtkamer Kostelijk. De werken in de tentoonstelling worden om de paar weken verwisseld.

Voor informatie:

Paul Bayens, 06-2438 0218 paulbayens1963@gmail.com

 

 

Biologische soep in Buurtkamer Kostelijk

 

 

EEN MANNENGROEP IN BUURTKAMER KOSTELIJK?

Al een tijdje wordt gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe activiteit in Buurtkamer Kostelijk, speciaal voor mannen.

Bij voldoende interesse gaan we daar iets voor organiseren en met elkaar bedenken wat we kunnen doen. Geef je op bij het kantoor!