Comité Kostelijk

’Comité (Buurtkamer) Kostelijk’ is de kerngroep van Buurtkamer Kostelijk en functioneert als een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en bezoekers. Zij bestaat momenteel uit 6 leden: Paul, Gudrun, Ruth, Betty, Susanne, Apolonia en ondersteuner Jeroen. De groep komt 2-wekelijks bij elkaar en bespreekt allerlei zaken die de Buurtkamer betreffen.
In samenwerking met het Begeleidend Team brengt zij in kaart wat er goed gaat in de Buurtkamer en wat er verbeterd kan worden, zowel qua samenwerking, sfeer als inrichting. Ook is zij een luisterend oor voor eventuele problemen van bezoekers of vrijwilligers.
Samen met het Begeleidend Team organiseert het Comité nieuwe activiteiten in Buurtkamer Kostelijk – zoals recentelijk de Culturele Donderdag – en kijkt of de bestaande activiteiten verbeterd kunnen worden.
Tevens heeft het Comité de mogelijkheid om happenings of bijeenkomsten te organiseren van bezoekers en vrijwilligers.
Iedereen kan op verzoek de vergadering (of een deel daarvan) bijwonen en leden aanspreken als zij iets willen vragen, melden of organiseren. Hoe meer iedereen bij Comité Kostelijk betrokken is, hoe meer zij voor elkaar kan krijgen.
 

Ga naar Facebook

 

Agenda en actuele openingstijden:

agenda per dag

CULTURELE DONDERDAG 

23 mei, van 15.00 tot 17.00 uur

Rudi Jonker

workshop Cartoon tekenen

daarna gratis soepmaaltijd!

meer info: de culturele donderdag

Vrijdag 17 Mei, 20 uur

Kosmische Gaten

een voorstelling van

Theater Kostelijk 

in Buurtkamer Kostelijk!

Toegang gratis en vanaf 18.30 een gratis buffet voor de bezoekers!

 

 

Nu: Tentoonstelling

in Buurtkamer Kostelijk:

Schilderijen van

Maeve Norah Preece 

 

VOETMASSAGE door BABET

elke dinsdag, van 12.00 tot 16.00

5 euro voor 3 kwartier

Reserveren:

088 445 4162 of in Buurtkamer Kostelijk

ELKE DINSDAG!

van 12.00 tot 15.30 uur.

Schilderles van Sue Armstrong

Digitale hulp van Pino Gorin